A SZEMÉLYES ADATVÉDELEM ALAPELVEI

Ügyfeleink adatvédelme fontos számunkra. Az alábbi elvek arra szolgálnak, hogy áttekintést kapjon arról, hogy miért, hogyan, milyen adatokat kezelünk Önről, és milyen jogai vannak.

 

Az adatkezelő adatai:

Dr. Takács Zsuzsanna, ügyvéd

Székhely: Bratislavská 918 , 929 01 Dunaszerdahely

IČO: 54 217 041, DIČ: 107 838 3350

 

Ha kérdése van, forduljon ránk telefonon (0902 370 295), e-mailben (info@legilius.sk) vagy levélben a székhelyünk címén.

 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 2016/679/EU rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • (” GDPR”),
 • 18/2018 számú törvény – a személyes adatok védelméről és ezen belül a ránk vonatkozó jogszabályok ,
 • 586/2003 szamú törvény az ügyvédi tevékenységről
 • 297/2008 számú törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védelemről
 • és egyéb jogszabályzatok.

Betartjuk a Szlovák Ügyvédi Kamara („SAK”) által elfogadott Magatartási Kódexet, amely részletesebben ismerteti a személyes adatok ügyvédek általi feldolgozását. A személyes adatok ügyvédi kezelésének jóváhagyott magatartási kódexét megtalálja a SzemélyesAdatvédelmi Hivatal honlapján a jóváhagyott magatartási kódexek rovatban. (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/schvalene-kodexy-spravania).

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Személyes adataira elsősorban azért van szükségünk, mert:

 • hogy jogi szolgáltatást tudjunk nyújtani Önnek;
 • különböző jogi, jogállási és szerződéses kötelezettségek teljesítésére;
 • a mi, ügyfeleink és mások jogos érdekeinek védelme érdekében;
 • hogy a jövőben felvehessük Önnel a kapcsolatot egy jogi szolgáltatás ajánlatával;  Ha Ön tájékozott hozzájárulását adott személyes adatainak történő kezeléséhez

Kinek tehetjük az adatokat hozzáférhetővé

Kötelez bennünket a titoktartás, és ugyanez a kötelezettség minden olyan személlyt  kötelez, aki személyes adatokkal kapcsolatba kerül. Természetes személyek személyes adatait csak a szükséges mértékben és mindig bizalmasan tesszük hozzáférhetővé, pl.:

 • alkalmazottaknak,
 • eljáró vagy együttműködő ügyvédnek,
 • számviteli és adótanácsadóinknak,
 • Szlovák Ügyvédi Kamarának (pl. fegyelmi eljárás esetén), ill
 • szoftver szolgáltatónak (cookies).

 

Nem áll szándékunkban személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba továbbítani.

A személyes adatok kezelésének ideje

Személyes adatot csak akkor kezelünk, ha meghatározott célból szükségünk van rá. Ezt követően tároljuk / archiváljuk őket. A személyes adatok tárolása során betartjuk a Szlovák Ügyvédi Kamara Elnökségének  29/11/2011 számú határozata szerinti ajánlott megőrzési időszakokat.

Ha az ügyvéd az ügyfelek nevlistáját és az ügyfélfájliratok listáját elektronikusan őrzi, a naptári év végén a naptári évre nyomtatott formanyomtatványt készít, és azt határidő nélkül az irodában tárolja.

Az ügyfélfájl listák és az ügyfélfájlnevek listája nem semmisíthetők meg. Az ügyfélfájl megsemmisítésre készülési  ideje 10 év, és attól a naptól kezdődik, amikor az ügyfélfájl archívumba kerül. Az ügyfél ügyvédjének átadott eredeti dokumentumok nem lehet megsemmisíteni. Nem lehet megsemmisíteni  az ügyféliratot vagy annak részét, amelyet az ügyvéd köteles az állami levéltárnak átadni. Nem lehet az ügyfél iratátmegsemmisíteni, ha a bíróság, az államigazgatási szerv, a büntetőeljárásban tevékenykedő szervek vagy a Szlovák Ügyvédi Kamara előtt olyan eljárás folyik, amely az ügyfélirat tartalmával kapcsolatos, vagy amely eljárásnak a tárgya az ügyvéd  cselekménye ill. mulasztása a jogi segítségnyújtás során.


Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait

Személyes adatait leggyakrabban közvetlenül Öntől mint ügyfelünktől szerezzük meg. Ebben az esetben a személyes adatok megadása önkéntes; bizonyos személyes adatok megadásának esetleges megtagadása befolyásolhatja a nyújtott jogi szolgáltatás minőségét. Ezenkívül nyilvánosan elérhető forrásokból, hatóságoktól vagy más személyektől is beszerezhetünk Önre vonatkozó személyes adatokat.
Ha Ön nem az ügyfelünk, személyes adatait általában ügyfeleinktől vagy más nyilvános vagy egyéb jogi forrásokból szerezzük meg. Ilyen esetben előzetes tájékoztatás nélkül valamint az Ön akarata ellenére is, kezelhessük az Ön személyes adatait a szakmánk gyakorlására vonatkozó jogszabályi felhatalmazásunk és kötelezettségünk szerint .

Az érintett személy jogai

Ha az Ön személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulása alapján kezeljük személyes adatait, Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulásból eredő adatkezelés jogszerűségét. Mindazonáltal Önnek jogában áll bármikor tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen.

Ügyfélként jogosult hozzáférést kérni a személyes adataihoz, valamint kérni azok helyesbítését. Ha a jogi szolgáltatás nyújtása során személyes adatokat kezelünk, Ön mint ügyfél vagy más természetes személy nem jogosult tiltakozni az ilyen adatkezelés ellen.

Önnek bármikor joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál vagy a Szlovák Ügyvédi Kamaránál.

 

Cookie-feldolgozása

Ha megjegyzést tesz a weboldalunkon, beleegyezhet a nevének, e-mail címének és webhelyének cookie-kban való tárolására. Ez az Ön kényelmét szolgálja, hogy ne kelljen újra kitöltenie adatait újabb megjegyzések hozzáadásakor. Ezek a cookies-ok egy évig érvényesek. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek javítják a weboldal használatát, pl. azáltal, hogy a felhasználói környezetbe való belépésekor lehetővé teszik a korábbi látogatók azonosítását, új ablak megnyitásakor a látogató választását, a weboldal forgalmának mérését, vagy annak felhasználását a felhasználói élmény javítására. Weboldalunk cookie-kat használ a weboldal helyes megjelenítése és a felhasznaláta nyomon követése érdekében. A felhasznált cookie-k nem dolgoznak fel semmilyen személyes adatokat, beleértve az IP-címet, a földrajzi elhelyezkedést vagy a böngészett tartalom előzményeit.

A webböngésző beállításával bármikor megakadályozhatja, hogy ezek a fájlok mentésre kerüljenek eszközére. A böngésző beállítása az Ön beleegyezésének minősül a cookie-k használatához a weboldalunkon.