legilius cennik 150

 

Árlista

 

a díjazás az ügyféllel megegyezés alapján történik. A nyújtott jogi szolgáltatás típusa és köre szerint kerül meghatározásra a díjazás, és az alábbi formák egyikében vagy ezek kombinációjában állapodhatnak  meg a felek egymással

Átalánydíjazás

a felek megállapodnak a dologi eset vagy dologi esetek teljes körű feltárásában, ill. meghatározott időtartamra vagy határozatlan időre szóló jogi szolgáltatás nyújtásában

Érték alapú tarifa

a díjazás alapját képezi a tárgy értéke, illetve a jog fajtája és az általunk elvégzett cselekmények száma

Óra díj

a jogi szolgáltatások teljesítéséhez szükséges óraszám határozza meg

Részesedési díjazás

ebben az esetben akkor állapodnak meg a felek, ha a vita kimenetele bizonytalan, és a bíróság vagy más hatóság előtti eljárás tárgyát képező ügy értékének megállapodás szerinti pénzbeli részesedéseként határozzák meg a díjjazást. A részesedési jutalék ebben az esetben maximális összege nem haladhatja meg az eset értékének 20%-át