advokátka
JUDr. Zuzana Takácsová
právne služby
advokátka
JUDr. Zuzana Takácsová
právne služby

+421 902 370 295

advokátka

legilius zuzana takacsova

kto som ?

     

Advokátska kancelária JUDr. Zuzany Takácsovej poskytuje právne služby v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Dôraz kladieme na transparentnosť, individuálne potreby klientov a služby šité na mieru.

JUDr. Zuzana Takácsová – advokátka

Ukončila som štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2011. Po ukončení štúdia som pracovala v Slovenskej bankovej asociácii a v Národnej banke Slovenska a venovala sa predovšetkým oblasti ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a ochrane osobných údajov . V roku 2014 som zložila skúšky zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov.

Počas koncipientskej praxe som sa venovala všetkým právnym oblastiam, občianskemu, správnemu, obchodnému ako aj trestnému právu. Špecializovala som sa však najmä na vymáhanie pohľadávok, nehnuteľnosti, rodinné právo, vyporiadanie BSM, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, náhrada škody v občianskom, obchodnom a trestnom práve, vydanie bezdôvodného obohatenia, príprava dokumentácie pre dodávateľov tovaru a služieb pre spotrebiteľov.

V súčasnosti sa špecializujem na:

 • rodinné právo
  • rozvody
  • výživné
  • rodičovské práva a povinnosti
 • občianske právo
  • rodinné
  • BSM
  • spotrebiteľské právo
  • dedičské právo
  • vlastnícke vzťahy a vyporiadanie
  • zmluvy
  • zodpovednosť za škodu
 • obchodné právo
  • zakladanie a zmena obchodných spoločností
  • správa a vymáhanie pohľadávok
  • zmluvy
  • zodpovednosť za škodu
 • finančné právo
  • poradenstvo
  • zastupovanie pri výkone dohľadu
  • zmluvy
 • ochrana spotrebiteľa
 • ochrana osobných údajov
legilius eshop podmienky 150

E-shopy, predaj tovaru a služieb spotrebiteľom

legilius rodinne pravo 150

Rodinné právo

legilius nehnutelnosti 150

Nehnuteľnosti

legilius obchodne pravo 150

Obchodné právo

prečo práve ja ?

legilius siroky zaber posobnosti 150

široký záber pôsobnosti

právne služby pod jednou strechou

legilius kvalita 150

kvalita

vysoká kvalita dôslednosti v každej službe

legilius individualny pristup 150

prístup

spoľahlivosť a individuálny prístup

legilius eshop podmienky 150

 

E-shopy, predaj tovaru a služieb spotrebiteľom

 

príprava a pripomienkovanie relevantných dokumentov pre začínajúcich aj etablovaných podnikateľov (reklamačný poriadok, všeobecné obchodné podmienky, ochrana osobných údajov- GDPR a pod.)

právne služby pri reklamačných konaniach, podaniach a konaniach pred Slovenskou obchodnou inšpekciou a inými orgánmi dohľadu

konzultácie

legilius rodinne pravo 150

 

Rodinné právo

 

rozvod

starostlivosť o maloleté deti

vyporiadanie BSM

výživné

osvojenie

určenie rodičovstva

legilius nehnutelnosti 150

 

Nehnuteľnosti

 

najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, nájomné zmluvy, podnájomná zmluva

vzťahy medzi spoluvlastníkmi

vyporiadanie spoluvlastníctva

vyvlastnenie

vydržanie

vecné bremená

legilius obchodne pravo 150

 

Obchodné právo

 

zakladanie a zmena obchodných spoločností (vrátane prípravy dokumentov)

správa, sledovanie a vymáhanie pohľadávok od dlžníkov

zastupovanie v exekučnom konaní

zmluvy (najmä kúpna zmluva, nájomné zmluvy, zmluva o dielo, a pod.)

+421 902 370 295

advokátka

novinky z blogu

Spoločná osobná starostlivosť

    (stav k 01.01.2023): S účinnosťou od 01.01.2023 zaviedol zákonodarca do nášho právneho poriadku novú právnu formu...

Príspevok na výživu nevydatej matke

    Kto a v akej výške má nárok na príspevok nevydatej matke? (stav k 6.5.2022) Ako už z položenej otázky vyplýva, nárok na...

Zápis údajov do Obchodného registra

    Skontrolujte si zapísané údaje pri Vašej spoločnosti v obchodnom registri (stav k 25.04.2022) Na webovej stránke...

Zmeny zákona o cestnej premávke od 01.03.2022

    S účinnosťou od 01.03.2022 sa zaviedli viaceré ustanovenia slúžiace na ochranu cyklistov na cestách, o spôsobe bezpečnej...

Predbežná vykonateľnosť rozhodnutí o výživnom

    Otázka: Dobrý deň. Okresný súd v júni 2021 rozhodol o tom, že je otec povinný platiť na naše dieťa sumou vo výške 400,-...

Napíšte nám

Máte otázku? Neváhajte sa opýtať čo Vás zaujíma.

alebo nás navštívte