Predbežná vykonateľnosť rozhodnutí o výživnom

od | 24 jan. 2022 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Otázka: Dobrý deň. Okresný súd v júni 2021 rozhodol o tom, že je otec povinný platiť na naše dieťa sumou vo výške 400,- Eur mesačne od právoplatnosti rozhodnutia. Samozrejme sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal a neplatí mi výživné. Ja však dieťa musím z niečoho uživiť, dokedy môže trvať rozhodovanie o jeho odvolaní a ako ho prinútiť, aby platil na svoje dieťa?

Odpoveď (stav k 23.01.2022):

Rozsudok súdu o výživnom je v zmysle § 44 Civilného mimosporového poriadku predbežne vykonateľný jeho doručením. V praxi uvedené znamená, že povinný musí platiť výživné už od času, kedy mu bol takýto rozsudok doručený, a to aj v prípade, že rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť (napríklad aj z dôvodu podania odvolania).

Môžete (resp. Vaše dieťa ako oprávnený, prostredníctvom Vás, ako jeho zákonného zástupcu) sa teda domáhať splnenia povinnosti aj prostredníctvom exekučného konania, nakoľko disponujete vykonateľným rozhodnutím súdu. Čo v prípade, ak výrok rozsudku súdu ukladá povinnosť „prispievať na výživné počnúc právoplatnosťou rozsudku“? V praxi takéto znenie výroku rozhodnutia nie je prekážkou výkonu exekúcie, aj keď rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť.

Uvedenou otázkou sa zaoberal aj Ústavný súd Slovenskej republiky a vo svojom Uznesení zo dňa 20.06.2018 IV. ÚS 386/2018-11 vyslovil nasledovný záver: „K predbežnej vykonateľnosti dochádza rozhodnutím súdu (napr. § 233 CSP) alebo nastáva zo zákona (ex lege) (napr. § 44 CMP). V prejednávanom prípade výrok exekučného titulu bol jednoznačný v tom, že nič nepojednával o vykonateľnosti tohto rozsudku v tom zmysle, že by napr. odkladal jeho predbežnú vykonateľnosť (bez ohľadu na to, či by takýto výrok bol právne možný, pozn.). Z tohto pohľadu výrok exekučného titulu nemohol v sťažovateľovi vyvolať dojem, že nejakým spôsobom modifikuje okamih nadobudnutia jeho vykonateľnosti oproti tomu, ako to vyplýva z § 44 CMP. Preto pri bežnej opatrnosti si sťažovateľ mohol byť vedomý aj ďalšej vlastnosti rozsudku – t. j. jeho vykonateľnosti a aj okamihu, kedy k tejto vykonateľnosti v zmysle § 44 CMP dochádza.“

Na základe vyššie uvedeného Vám odporúčam podať návrh na vykonanie exekúcie. Na exekučné konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica, kde je potrebné podať návrh na vykonanie exekúcie elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Prílohami Vášho návrhu na vykonanie exekúcie by malo byť samotné rozhodnutie súdu a doložka vykonateľnosti tohto rozhodnutia. Doložku vykonateľnosti Vám na základe Vašej žiadosti zašle okresný súd, ktorý rozhodnutie vydal.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

legilius eshop podmienky 150

E-shopy, predaj tovaru a služieb spotrebiteľom

legilius rodinne pravo 150

Rodinné právo

legilius nehnutelnosti 150

Nehnuteľnosti

legilius obchodne pravo 150

Obchodné právo