Zmeny zákona o cestnej premávke od 01.03.2022

od | 2 mar. 2022 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

S účinnosťou od 01.03.2022 sa zaviedli viaceré ustanovenia slúžiace na ochranu cyklistov na cestách, o spôsobe bezpečnej jazdy ako aj nové pravidlá parkovania. Najdôležitejšie zmeny je tak možné rozdeliť do dvoch kategórií- zmeny týkajúce sa cyklistov a zmeny týkajúce sa parkovania. Pozor: zmeny týkajúce sa cyklistov platia samozrejme aj pre vodičov motorových vozidiel, ktorých sa niektoré povinnosti priamo dotýkajú.

 

Zmeny týkajúce sa cyklistov

  • Vodič nesmie okrem iných ohrozovať ani cyklistov na cestičke pre cyklistov a cyklistov pri odbočovaní, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo cúvaní.
  • Pri predbiehaní malého motocykla, cyklistu alebo chodca je vodič vozidla povinný zachovávať dostatočný bočný odstup, ktorý je spravidla najmenej 1 meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti do 50 km/hod. a 1,5 metra v ostatných prípadoch.
  • Vodič odbočujúci vpravo musí dať prednosť cyklistovi idúcemu rovno, a to aj v prípade, že ide súbežne s cestou, teda napríklad po cyklotrase. To isté platí aj pri odbočovaní vľavo. Okrem protiidúcich vozidiel dáva vodič odbočujúci vľavo prednosť aj cyklistom idúcim rovno – napríklad v situácii, keď cyklotrasa vedie stredom viacpruhovej cesty.
  • Vodič musí dať pri výjazde z vedľajšej cesty na hlavnú cestu dať prednosť nielen vozidlám idúcim po hlavnej ceste, ale tiež cyklistom idúcim súbežne s hlavnou cestou.
  • Vo všeobecnosti cyklista stále nesmie jazdiť na chodníku. Výnimkou sú cyklisti mladší ako 10 rokov, osoby, ktoré ich sprevádzajú a osoby, ktoré ich vezú; tieto smú jazdiť po pravej strane chodníka, ak tým neohrozujú ani neobmedzujú chodcov.
  • Cyklisti po novom nie sú obmedzení jazdou jednotlivo za sebou okrem jazdy po cestičke pre cyklistov už ani na poľnej ceste, lesnej ceste a v obytnej zóne, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Rovnako môžu jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba v skupine najmenej šiestich cyklistov.
  • Na rozdiel od vodiča sa cyklista pri odbočovaní vľavo nemusí držať vľavo čo najbližšie ku kraju cesty vo svojom smere jazdy. Cyklista môže odbočovať z pravej strany jazdného pruhu doľava a vodič idúci rovno ho nesmie obmedziť ani ohroziť.
  • Zaviedol sa nový pojem, a to bicyklová cesta. Cyklisti môžu využívať celú šírku bicyklovej cesty určenej pre ich smer jazdy. Motorové vozidlá naň vo všeobecnosti nemajú vstup povolený, ak značka neurčuje inak. Ak tam však aj motorové vozidlo vstúpi, cyklista má prednosť a vozidlo ho nesmie obmedziť ani ohroziť. Na bicyklovej ceste tiež platí, že vodič nesmie jazdiť rýchlosťou vyššou než 30 km/h.

 

Zmeny týkajúce sa parkovania

  • iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

 

uvedená znenie znamená, že na chodníku už vozidlom nezaparkujete, okrem prípadu, ak to dovolí dopravné značenie. Predchádzajúce znenie umožňovalo vodičom parkovanie ich vozidiel do 3,5 tony na chodníku pri zachovaní jeho minimálnej šírky (1,5 m). Obce a mestá sa však môžu rozhodnúť, že vymedzia niektoré miesta dopravným značením a povolia takéto parkovanie.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

legilius eshop podmienky 150

E-shopy, predaj tovaru a služieb spotrebiteľom

legilius rodinne pravo 150

Rodinné právo

legilius nehnutelnosti 150

Nehnuteľnosti

legilius obchodne pravo 150

Obchodné právo