Príspevok na výživu nevydatej matke

od | 13 máj. 2022 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Kto a v akej výške má nárok na príspevok nevydatej matke?

(stav k 6.5.2022)

Ako už z položenej otázky vyplýva, nárok na tento príspevok bude mať matka od otca dieťaťa, za ktorého nie je vydatá. Pokiaľ by bola matka dieťaťa vydatá za otca dieťaťa, nemá nárok na tento príspevok, keďže vyživovacia povinnosť medzi manželmi je upravená osobitne.

Zákon o rodine rozlišuje dva druhy príspevkov, jeden na samotnú výživu nevydatej matke a druhý na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Cieľom týchto príspevkov je uľahčiť nevydatej matke novú životnú situáciu a prípadné problémy, ktoré jej vznikli v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom.

Príspevok na výživu matky sa poskytuje najdlhšie na obdobie dvoch rokov, pričom ide o mesačne sa opakujúci príspevok. Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom má charakter jednorazového príspevku a slúži na úhradu zvýšených nákladov, ktoré má matka v súvislosti so samotným tehotenstvom a pôrodom.

Príspevok na výživu

Príspevok na výživu nevydatej matky sa poskytuje najskôr od okamihu, kedy žene klesnú príjmy v dôsledku tehotenstva, či pôrodu. Najneskôr zákon predpokladá, že je týmto okamihom deň pôrodu. Výška príspevku by mala vyrovnávať životnú úroveň nevydatej matky pred poklesom jej príjmov v dôsledku jej tehotenstva a pôrodu. Na rozdiel od výživného pre dieťa teda nie je rozhodujúce vyrovnať životnú úroveň nevydatej matky so životnou úrovňou otca dieťaťa, ale s pôvodnou životnou úrovňou matky. Súdy teda pri určení výšky tohto príspevku skúmajú majetkové pomery matky pred tehotenstvom, počas neho ako aj po pôrode. Následne sa skúmajú majetkové pomery otca v rozsahu, či je schopný dorovnať tento pokles na strane matky.

Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom

Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom slúži na kompenzáciu opodstatnených výdavkov matky, ktoré jej vznikli v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom. Môže ísť napríklad o výdavky spojené s nákupom tehotenských vitamínov a liekov, tehotenského oblečenia, výdavky na zdravotnú starostlivosť, ktoré nie sú hradené zo  zdravotného poistenia a pod. Nárok na tento príspevok má žena bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí živé. Výdavky na samotné dieťa (po narodení) sa do tohto príspevku nezapočítavajú, nakoľko tie sa majú zohľadniť pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa.

Čo ak nie je otcovstvo určené?

Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka. Tento návrh však môže podať iba tehotná žena, teda nie žena po pôrode. Súd sa nebude v tomto konaní zaoberať otázkou otcovstva (iba v rozsahu preukázania jeho pravdepodobnosti).

Do kedy je potrebné podať návrh na súd?

V prvom rade je vhodné uviesť, že s otcom dieťaťa sa matka môže na úhrade týchto výdavkov dohodnúť aj mimosúdne. Túto dohodu odporúčame mať v písomnej forme.

Čo sa týka príspevku na výživu nevydatej matke a príspevku na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom, návrh je vhodné podať pred uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. Zákon o rodine totiž uvádza, že právo sa premlčí uplynutím troch rokov od pôrodu.

Čo sa týka „preddavkov“ voči mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, návrh môže podať iba tehotná žena. Návrh je teda potrebné na súd podať pred pôrodom.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo potrebovali pomoc s posúdením a podaním návrhu na súd, pokojne sa obráťte na našu advokátsku kanceláriu, ktorá poskytuje komplexné právne služby.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

legilius eshop podmienky 150

E-shopy, predaj tovaru a služieb spotrebiteľom

legilius rodinne pravo 150

Rodinné právo

legilius nehnutelnosti 150

Nehnuteľnosti

legilius obchodne pravo 150

Obchodné právo