Zápis údajov do Obchodného registra

od | 28 apr. 2022 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Skontrolujte si zapísané údaje pri Vašej spoločnosti v obchodnom registri

(stav k 25.04.2022)

Na webovej stránke Obchodného registra Slovenskej republiky (www.orsr.sk) si vyhľadajte Vašu spoločnosť. Zobrazuje sa Vám pri niektorých údajoch táto ikona?

legilius zapis do orsr ikona

Uvedené naznačuje, že nemáte v Obchodnom registri zapísané všetky povinne zapisované údaje.

Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola pre fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje, upravená osobitná povinnosť spočívajúca v zosúladení (doplnení) zapisovaných údajov (identifikačných údajov) o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb.

Chýbajúce údaje sa budú týkať spoločností, ktoré boli do obchodného registra zapísané do 30.09.2020, keďže do toho času ešte nemuseli niektoré údaje o členoch svojich orgánov zapisovať do obchodného registra. Ide napríklad o dátum narodenia a rodné číslo pri spoločníkoch, číslo pasu/iného dokladu pri cudzincoch a pod.

Zosúladiť zápis týchto údajov v obchodnom registri je potrebné pri najbližšom návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov do 30.09.2021, najneskôr však do 30.09.2022.

AUTOMATIZOVANÉ DOPLNENIE IDENTIFIKAČNÝCH ÚDAJOV (účinné od 01.12.2021)

S účinnosťou od 01.12.2021 sa zaviedol mechanizmus automatizovaného doplnenia identifikačných údajov a ich tzv. logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie. Uvedené znamená, že štát prostredníctvom údajov, ktoré má k dispozícii, automaticky vykoná doplnenie zapisovaných údajov, ak to bude možné. Toto však nebude možné pri všetkých zapísaných osobách.

Zbystrieť by ste mali, ak Vám registrový súd nezašle oznámenie o automatizovanom doplnení spolu s výpisom z obchodného registra do 31.05.2022. V takom prípade platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné.

V zmysle uvedeného Vám odporúčam skontrolovať zapísané údaje o Vašej spoločnosti. Pokiaľ nemáte v obchodnom registri zapísané všetky údaje a do 31.05.2022 neobdržíte z registrového súdu oznámenie, je potrebné podať návrh na zápis údajov do obchodného registra. Ak budete zapisovať iba chýbajúce údaje, návrh je oslobodený od súdnych poplatkov. Návrh aj prílohy sa podávajú elektronicky a musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

V prípade nesplnenia povinnosti hrozí osobe oprávnenej konať za spoločnosť pokuta do výšky 3.310,- Eur.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

legilius eshop podmienky 150

E-shopy, predaj tovaru a služieb spotrebiteľom

legilius rodinne pravo 150

Rodinné právo

legilius nehnutelnosti 150

Nehnuteľnosti

legilius obchodne pravo 150

Obchodné právo