Spoločná osobná starostlivosť

Spoločná osobná starostlivosť

176     (stav k 01.01.2023): S účinnosťou od 01.01.2023 zaviedol zákonodarca do nášho právneho poriadku novú právnu formu starostlivosti o maloleté deti, a to spoločnú osobnú starostlivosť. Aké sú podmienky? Obidvaja rodičia majú záujem a súhlasia s takouto...