Striedavá osobná starostlivosť

od | 24 jan. 2022 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Otázka:

Som otec 14-ročnej slečny, ktorá sa rozhodla, že chce bývať striedavo u mňa a u svojej matky. S uvedeným však matka zásadne nesúhlasí. Nemáme súdom určené, že má byť dcéra iba u nej. Môžem s tým niečo urobiť alebo musím rešpektovať rozhodnutie matky? Ďakujem.

Odpoveď (stav k 21.01.2022):

Obidvaja rodičia majú v zmysle § 28 ods. 2 zákona o rodine rodičovské práva aj povinnosti. Uvedené je potrebné chápať aj tak, že je právom obidvoch rodičov v zásade rovnakou mierou sa podieľať na výchove dieťaťa a starostlivosti o neho, s čím korešponduje aj právo dieťaťa na obidvoch rodičov. Pri rozhodovaní súdu o tom, komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne do striedavej starostlivosti, zaváži predovšetkým záujem maloletého dieťaťa. Ak so striedavou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov, tak súd musí skúmať, či bude striedavá starostlivosť v záujme dieťaťa (§ 24 ods. 2 druhá veta zákona o rodine).

Vaša dcéra už má dostatočný vek na to, aby vyjadrila svoj názor, na ktorý bude súd pri rozhodovaní prihliadať (článok 12 Dohovoru o právach dieťaťa). Na prvom mieste je pre súd vždy záujem dieťaťa. Tento záujem súd v konaní vždy skúma, pričom prihliada o.i. na samotný názor dieťaťa, na doterajšiu starostlivosť o dieťa, podmienky v domácnosti rodičov, podmienky a starostlivosť súvisiacu s jeho zdravotným stavom, telesný a duševný vývin, a pod.. Ak nebolo doposiaľ rozhodnuté súdom o úprave rodičovských práv a povinností, odporúčam podať návrh na úpravu rodičovských práv a povinností k dcére na príslušný súd. Rozhodnutie, ktoré bude dovŕšením rozhodovania súdu, je záväzné aj pre matku. Zároveň je potrebné poznamenať, že súd bude posudzovať aj otázku určenia výšky výživného na maloleté dieťa. Nie je vylúčené, že súd uloží vyživovaciu povinnosť jednému z rodičov aj v prípade, ak bude dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

legilius eshop podmienky 150

E-shopy, predaj tovaru a služieb spotrebiteľom

legilius rodinne pravo 150

Rodinné právo

legilius nehnutelnosti 150

Nehnuteľnosti

legilius obchodne pravo 150

Obchodné právo