Vzdanie sa funkcie konateľa

od | 24 jan. 2022 | 0 komentárov

Prečítate asi za: ( Počet slov: )

 


 

Otázka:

Dobrý deň. Asi v roku 2019 ma poprosil kamarát, ktorý zakladal biznis, aby som mu robila konateľku v jednej spoločnosti. V roku 2021 som sa vydala a po rozhovore s manželom som chcela ukončiť svoje pôsobenie v tejto firme. Napísala som teda list tomu kamarátovi, že už nechcem figurovať v tej firme, avšak nemám od neho žiadnu spätnú väzbu. Viem sa nejako vymazať z tej spoločnosti? Ďakujem.

Odpoveď (stav k 21.01.2022):

Dobrý deň,

Vzdanie sa funkcie konateľa je možné. Je potrebné, aby ste svoje vzdanie sa funkcie konateľa adresovali priamo obchodnej spoločnosti, ktorej ste konateľkou (podpis na listine overte pred notárom). Obchodný register aj obchodný vestník sú verejné, zmeny v zapísaných údajoch si viete skontrolovať tu www.orsr.sk a tu Webový portál Ministerstva spravodlivosti SR (gov.sk).

V zmysle § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka: Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie; ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, je vzdanie sa funkcie účinné okamžite. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je odvolanie z funkcie účinné prijatím rozhodnutia príslušným orgánom spoločnosti. Ak spoločnosti hrozí vznik škody, je člen orgánu spoločnosti, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak sa skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť spoločnosť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.“

V zmysle uvedeného Vám odporúčam poslať list priamo spoločnosti, ktorého obsahom bude vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti; uveďte aj Vaše identifikačné údaje aj identifikačné údaje spoločnosti a svoj podpis overte pred notárom. Ak by sa zmena neprejavila v obchodnom registri ani po približne troch až šiestich mesiacoch, odporúčam Vám podať návrh na začatie konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom v zmysle § 278 písm. b) Civilného mimosporového poriadku.

 

Bol tento článok užitočný?

KOMENTÁRE

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

možno vás zaujmú aj iné články

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty

poskytujeme právne služby

legilius eshop podmienky 150

E-shopy, predaj tovaru a služieb spotrebiteľom

legilius rodinne pravo 150

Rodinné právo

legilius nehnutelnosti 150

Nehnuteľnosti

legilius obchodne pravo 150

Obchodné právo